Green Connection

 

Green Connection

Arriva Green Connection

Arriva Green Connection är vårt koncept och övergripande arbetssätt för hur vi vill arbeta med och utveckla kollektivtrafik i Sverige, i partnerskap med våra uppdragsgivare.

Green Connection innebär ett löfte om att vi på Arriva ska vara en del av det hållbara samhället och agera som en god samhällsaktör när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill också vara med och hitta bredare lösningar som underlättar vardagen för våra kunder.

För våra medarbetare ska Arriva Green Connection innebära ett arbetssätt och ett praktiskt verktyg. De utbildas och tränas i Green Connection-tänkande, till gagn inte bara för våra kunder utan för hela vårt samhälle. Green Connection ska vara en motivator, utveckla medarbetarna, skapa arbetsglädje och yrkesstolthet.

Arriva Green Connection ska också fungera som en grön tråd och knutpunkt för samarbetet med våra uppdragsgivare – från upphandling till genomförande. Vi vill vara drivande och redo att anta nya utmaningar och med Green Connection som riktlinje hoppas vi kunna skapa samarbeten som fungerar i en anda av transparens och prestigelöshet, innovation och utveckling.

Vi bryr oss – om våra kunder, om samhället, om miljön och självfallet om våra egna medarbetare.

Följ med på vår resa – Arriva Green Connection!