Miljöcertifikat klart för hela Arriva Buss!

12 sep 2011

 

Arriva kan härmed stolt meddela att företagets samtliga bussdepåer i Sverige numera är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Arbetet inleddes förra hösten och tidigare i år fick depåerna i Ekerö och Märsta grönt ljus av Lloyds QRA och tilldelades certifikatet, som bevis på att miljölednings-arbetet håller en hög standard och - framför allt - att det finns en vilja och ambition att bli ännu bättre. Efter bland annat utbildningsinsatser av berörd personal har Lloyds nu godkänt all bussdrift inom Arriva Sverige:- Detta kommer att ställa ännu högra krav på att verksamheterna följer de riktlinjer och direktiv som finns inom Arriva och att de kommer bli föremål för återkommmande revisioner, såväl interna som externa, konstaterar Bengt Eriksson, arbetsmiljöchef på Arriva och som ansvarat för arbetet med certifieringen.- Genom diplomet visar vi vår omvärld att vi arbetar med miljöfrågorna på ett systematiskt och strukturerat sätt enligt internationell standard för att ständigt bli bättre, säger Hans Nilsson, direktör för Arriva Buss Sverige.Av revisionsprotokollet framgår exempelvis att Arriva visat upp ständiga förbättringar för bland annat utsläpp av koldioxid, CO2 och det glädjer oss, eftersom Arrivakoncernen sedan tidigare bestämt att vi ska minska våra utsläpp av CO2 med 20 procent fram till 2012.

¨

- Arriva Sverige kommer att vara väldigt, väldigt nära det målet redan vid utgången av 2011, säger Bengt Eriksson.

Certifikatet är utfärdat av Lloyd’s Quality Register Assurance och gäller i tre år framåt.

110912