Våra kärnvärden

Arrivas kärnvärden

 Vårt dagliga arbete kännetecknas av våra sex kärnvärden:

SÄKERHET:

Säkerheten för våra medarbetare och kunder kommer alltid i första hand.

ÖMSESIDIG RESPEKT:

Vi visar respekt för alla individer och vår företagskultur bygger på ärlighet och öppenhet.

MILJÖ:

Genom att proaktivt hantera den påverkan vår verksamhet har på miljön så kan vi långsiktigt påverka utvecklingen av allmänna kommunikationer och publika transporter.

SAMARBETE:

Genom att arbeta tillsammans och i nära samarbete med våra lokala partners så kan vi säkerställa att vi levererar service av hög kvalitet.

FÖRÄNDRINGSVILJA:

Genom att vara öppna för förändring kan vi alltid hitta bättre sätt att möta våra kollegors och kunders behov.

AFFÄRSMANNASKAP:

Genom ett starkt fokus på lönsamhet kan vi skapa långsiktiga värden för medarbetare, kunder och aktieägare.

 

Våra kärnvärden knyts också samman med riktlinjer för hur vi ska arbeta i mission, tillväxtstrategi, kärnkompetens och Green Connection:

MISSION:

Fast beslutna att leverera en bättre service som ger fler kunder.

TILLVÄXTSTRATEGI:

Att växa genom offentliga upphandlingar, partnerskap och strategiska allianser.

KÄRNKOMPETENS:

Ständig utveckling av innovativa kvalitets- och servicelösningar
Bäst på kundmöte

GREEN CONNECTION:

I partnerskap med uppdragsgivare underlätta vardagen för våra kunder och bidra till ett hållbart samhälle.
Skapa stolta och engagerade medarbetare. Läs mer om Green Connection HÄR

 

Foto: Rebecca Hadell