Stockholm/Nockebybanan

Stockholm/Nockebybanan

Huvudman: AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Kontraktslängd: 2012-2020 med möjlighet till fyra års förlängning.
Antal anställda:180 Nockebybanan + Tvärbanan
Antal vagnar: 37 vagnar Nockebybanan + Tvärbanan. Ytterligare 15 vagnar är under leverans.
Driftschef: Petrus Sarmento
 
Nockebybanan invigdes redan 1919 som spårvagnslinje nummer 12 och fortfarande är det många som kallar linjen för 'Tolvan'. Banan har en vacker sträckning genom bebyggelsen, i princip precis utanför husknutarna. Nockebybanan är en ca 5,7 km lång spårväg i Gamla Bromma trädgårdsstad i Stockholm. I Alvik finns bytesmöjlighet till Tunnelbanan, Tvärbanan och bussar. Nockebybanan trafikeras av moderna låggolvspårvagnar som går var 6:e minut i rusningstrafik. Mer än 10 000 resenärer reser varje dag med "Tolvan".
 
Linje 2 förlängs
1912 förlängs spårvägslinje 2 från Fridhemsplan till Tranebergssund. Var fjärde spårvagn skyltas då 2T och körs ner till sundet. När pontonbron mellan Kungsholmen och Brommalandet blir färdig 1914 förlängs linjen över bron till Alvik där den delas upp i två grenar, en längs Ulvsundavägen till Lillsjön  och en till Alléparken i Äppelviken. Spårvagnarna som åker över till Bromma skyltas därefter med linjenummer 2B.
 
Tolvan föds 
1919 blir Nockebybanan nummer 12 (Tolvan) och Ulvsundabanan nummer 13. Båda utgår då från Tegelbacken. Namnet Nockebybanan används inte det första decenniet eftersom banan ännu inte var utbyggd till Nockeby. De bägge bandelarna med linjerna 12 och 13 bär fram till 1929 det gemensamma namnet Brommabanan.
Den blivande Nockebybanan förlängs sedan successivt västerut till Smedsätten 1923, Ålstens Gård hösten 1924, Höglandstorget 1926 och 1929 klar till Nockeby.
 
Högertrafik
Pontonbron ersätts 1934 av den då nybyggda Tranebergsbron. Den gamla pontonbrons fackverk återanvänds som takbalkar til flyghangarerna på Bromma flygfält. De finns kvar i bruk ännu idag.
 
När västra Tunnelbanan tas i bruk 1952 bryts direktförbindelsen med spårvägsnätet i innerstaden. Nockebybanan blir en matarbana. I samband med övergången till högertrafik i Sverige 1967 byter man körriktning från vänster- till högertrafik även inom spårvägen. Undantaget är Alviks station som var byggd för tunnelbanans vänstertrafik. Därför byggdes ett spårkors norr om Alléparken där man byter mellan höger och vänstertrafik. Tack vare denna lösning kunde man behålla en förstklassig omstigning till tunnelbanan in till och från stan.
 
Spårvägen bevaras
Under slutet av 1970-talet var både bana och vagnar hårt slitna. Det fanns då planer på att spårvägen skulle läggas ned och ersättas av bussar. En framgångsrik lokalopinion stoppade detta förslag, och banan har under 1990-talet totalrenoverats. Tolvanloppet är en del av den lokala opinionen för att spårvägen skulle bevaras.
 
Mellan Alvik - Brommadepån använder även tunnelbanan spårvagnsspåret. Den är därför utrustad med både kontaktledning för spårvagnarna och strömskena för tunnelbanevagnarna. Nockebybanan har spårförbindelse med spårvagnslinje 22/Tvärbanan genom den gemensamma vagnhallen Brommadepån.