Stockholm/Tvärbanan

Stockholm/Tvärbanan

Tvärbanan är namnet på den populära länken som går runt södra Stockholm. Under 2013 öppnar den nyanlagda förlängningsgrenen från Alvik till Solna, vilket innebär att ytterligare 15 nya spårvagnar kommer att tas i bruk och en trafikökning på närmare 40 procent.

Huvudman: AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Kontraktslängd: 2012-2020 med möjlighet till 4 års förlängning.
Antal anställda: 180 Nockebybanan + Tvärbanan
Antal vagnar: 37 vagnar Tvärbanan + Nockebybanan. Ytterligare 15 vagnar är under leverans.
Driftschef: Petrus Sarmento
Adress:
Vidängsvägen 13
167 36
Bromma