Värderingar

Att få fler att åka kollektivt och att då leverera en komfortabel resenärsupplevelse är det som varje dag motiverar och leder oss. Vi finns till för våra kunder och vi formulerar därför våra värderingar och vår vision utifrån fyra strategiska perspektiv som samverkar för en bekväm, säker och smidig resa.

  • Medarbetarperspektivet
  • Kundperspektivet
  • Organisationsperspektivet
  • Ägarperspektivet

Som styrmedel och riktlinjer har hela koncernen formulerat ett antal grundläggande synsätt. Arrivas verksamhet vilar på fyra värderingar som är stöd för alla våra beslut.

ONE ARRIVA.

one-arriva

Varje medarbetare har en roll som är viktig för laget. Vi bemöter våra kollegor som vi själva vill bli bemötta. Vi uppmuntrar och visar varandra respekt. Genom att lyssna och lära utvecklas vi som människor – och bidrar därmed till företagets utveckling.

 

GREAT CUSTOMER EXPERIENCE.

great-customer-experience

Vi fokuserar på att skapa inbjudande reseupplevelser. Våra resenärer har högt ställda förväntningar som vi hela tiden strävar efter att motsvara. Vi ger resenärerna bästa tänkbara service där vi utgår från deras situation. Vi tar emot och tackar för synpunkter eftersom det hjälper oss att bli bättre. Vi är professionella, artiga och vänliga. Alla medarbetare stimuleras att bli bättre och ska i alla lägen ta chansen till kunddialog.

 

DOING THE RIGHT THING.

doing-the-right-thing

Vi prioriterar alltid säkerhet och trygghet för våra resenärer och oss själva. Vi månar om miljön och tar ett eget ansvar för att åstadkomma miljöförbättringar. Ärlighet och öppenhet är våra ledstjärnor. När vi levererar vår kollektivtrafik ska det vara med engagemang och stolthet. Vi gör rätt saker – och saker rätt.

 

THINKING BEYOND.

thinking-beyond

Vi sätter oss in i samhällets och resenärernas krav på kollektivtrafiken, vilken betydelse den har och vilka möjligheter som finns. Varje dag möter vi nya utmaningar och övervinner dem genom att våga tänka nytt och annorlunda. Grunden för Arrivas utveckling är att alla medarbetare bidrar med nya och kloka idéer. Vår vision om en mer utvecklad och utbyggd kollektivtrafik leder oss i denna utveckling.